Teatrul Naţional de Operă şi Balet Oleg Danovski Constanţa

Ministerul Culturii și Identității Naționale

Contact

Adresă:Str. Mircea cel Bătrân, nr. 97, Constanța, România

+

Informații de interes public

SOLICITARE INFORMAȚII. LEGISLAȚIE

Persoană responsabilă pentru Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
Corina Radu
E-mail: info@tnobconstanta.ro

Formular pentru solicitare în baza Legii 544/2001 – descărcați fișier tip .DOC; descărcați fișier tip .PDF

Modalitatea de contestare a deciziei și formularele aferente pentru reclamație administrativă (refuz și netrimitere în termen legal)
Model – Reclamație administrativă (1) – descărcați fișier tip .DOCdescărcați fișier tip .PDF
Model – Reclamație administrativă (2) – descărcați fișier tip .DOCdescărcați fișier tip .PDF

Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative
Lista funcțiilor și salariilor existente în cadrul instituției la data de 30.09.2020 – Click aici pentru a vizualiza
Lista funcțiilor și salariilor existente în cadrul instituției la data de 31.03.2020 – Click aici pentru a vizualiza
Lista funcțiilor și salariilor existente în cadrul instituției la data de 30.09.2019 – Click aici pentru a vizualiza
Lista funcțiilor și salariilor existente în cadrul instituției la data de 31.03.2019 – Click aici pentru a vizualiza
Lista funcțiilor și salariilor existente în cadrul instituției la data de 30.09.2018 – Click aici pentru a vizualiza
Lista funcțiilor și salariilor existente în cadrul instituției la data de 31.03.2018 – Click aici pentru a vizualiza
Lista funcțiilor și salariilor existente în cadrul instituției la data de 30.09.2017 – Click aici pentru a vizualiza
Stat de funcții valabil la data de 28.03.2019 – Click aici pentru a vizualiza

Rapoartele de aplicare a Legii nr. 544/2001
Pentru anul 2019 – descărcați fișier .DOC
Pentru anul 2018 – descarcă fișier .PDF

 

BUGET DIN TOATE SURSELE DE VENITURI

BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

2020Buget de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2020 (06.05.2020)descarcă fișier .PDF
Buget de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2020 (14.02.2020)descarcă fișier .PDF

2019


Buget de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2019 (10.12.2019)descarcă fișier .PDF
Buget de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2019 (29.11.2019)descarcă fișier .PDF
Buget de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2019 (06.11.2019)descarcă fișier .PDF
Buget de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2019 (28.10.2019)descarcă fișier .PDF
Buget de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2019 (24.10.2019)descarcă fișier .PDF
Buget de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2019 (04.09.2019)descarcă fișier .PDF
Buget de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2019 (23.08.2019)descarcă fișier .PDF
Buget de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2019 (18.04.2019)descarcă fișier .PDF

2018


Buget de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2018 (21.12.2018) – descarcă fișier .PDF
Buget de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2018 (16.10.2018) – descarcă fișier .PDF
Buget de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2018 (26.06.2018) – descarcă fișier .PDF

EXECUȚIA BUGETARĂ

2020


Execuție bugetară (30.04.2020) descarcă fișier .PDF
Execuție bugetară (31.03.2020) descarcă fișier .PDF
Execuție bugetară (29.02.2020) – descarcă fișier .PDF
Execuție bugetară (31.01.2020) – descarcă fișier .PDF

2019


Execuție bugetară (31.12.2019) – descarcă fișier .PDF

 

BILANȚURI CONTABILE

2020


Bilanț la data de 31.03.2020 – descarcă fișier .PDF

2019


Bilanț la data de 31.12.2019descarcă fișier .PDF
Bilanț la data de 30.09.2019descarcă fișier .PDF
Bilanț la data de 30.06.2019descarcă fișier .PDF
Bilanț la data de 31.03.2019 – descarcă fișier .PDF

2018


Bilanț la data de 31.12.2018 – descarcă fișier .PDF
Bilanț la data de 30.06.2018 – descarcă fișier .PDF

 

ACHIZIȚII PUBLICE

ANUNȚURI
30.01.2020 – Raportul procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică – click aici pentru a descărca
16.01.2020 – Documentație – Procedura internă proprie – serviciul de pază – Anexa 2 (Invitația de participare – click aici pentru a descărca; Caietul de sarcini – click aici pentru a descărca; Fișa de date a achiziției  – click aici pentru a descărca;Declarația privind neîncadrarea în ART. 164 – click aici pentru a descărca)
14.01.2020 -Norme procedurale interne privind achizițiile publice din categoria celor cuprinse în Anexa 2 din Lg. 98/2016 – serviciul de pază – click aici pentru a vedea

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE

2020


Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2020 (07.05.2020) descarcă fișier .PDF
Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2020 (14.02.2020) – descarcă fișier .PDF

2019


Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2019 (10.12.2019) descarcă fișier .PDF
Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2019 (29.11.2019) – descarcă fișier .PDF
Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2019 (07.11.2019) descarcă fișier .PDF
Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2019 (28.10.2019) – descarcă fișier .PDF
Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2019 (24.10.2019) – descarcă fișier .PDF
Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2019 (04.09.2019) – descarcă fișier .PDF
Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2019 (26.08.2019) – descarcă fișier .PDF
Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2019 (18.04.2019) – descarcă fișier .PDF

2018


Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2018 (21.12.2018) – descarcă fișier .PDF
Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2018 (17.10.2018) – descarcă fișier .PDF
Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2018 (26.06.2018) – descarcă fișier .PDF

CENTRALIZATORUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE ȘI CONTRACTELOR CU VALOARE DE PESTE 5000 EURO
Centralizator 2019 – click aici pentru a descărca

FORMULARE TIP

Formular – tip pentru solicitare de informații publice | timp de completare: 10 minute
descărcați fișier tip .DOCdescărcați fișier tip .PDF
Formular – tip pentru reclamație administrativă (refuz) | timp de completare: 15 minute
descărcați fișier tip .DOCdescărcați fișier tip .PDF
Formular – tip pentru reclamație administrativă (netrimitere în termen legal) | timp de completare: 15 minute
descărcați fișier tip .DOCdescărcați fișier tip .PDF

Registrului Unic al Transparenței Intereselor (RUTI)

Operaționalizarea Registrului Unic al Transparenței Intereselor s-a realizat prin aprobarea Memorandumului privind instituirea Registrului Unic al Transparenței Intereselor.

Obiectivul RUTI este de a crea cadrul în care, pe de o parte, grupurile specializate din societatea civilă să se înregistreze atunci când urmăresc să convingă decidenții: să preia o inițiativă de politică publică sau să modifice o politică publică existentă iar, pe de altă parte, decidenții să confirme întâlnirile directe cu aceștia, asigurându-se transparența și minime reguli de etică în procesul de elaborare a politicilor la nivelul Guvernului. Transparența actului decizional presupune implicarea întregii societăți în acest proces.

Grupurile specializate din societatea civilă vizate de RUTI sunt reprezentante de: societate cu personalitate juridică, asociații, fundații și federații, organizații religioase / a cultelor sau asociate unui cult, organizație sindicală, organizație patronală, camere de comerț, structuri asociative ale administrației publice locale, alte tipuri de organizații legal constituite, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi de familie, cabinete indivi­duale, cabinete asociate, societatea profesională, cu sau fără personalitate juridică.

Acestea se pot înscrie, în mod voluntar, accesând formularul de înscriere și asumându-și respectarea Codului de conduită RUTI. Actualizarea informațiilor se va face ori de câte ori este cazul, dar nu mai târziu de un interval de 6 luni. Pentru informații detaliate despre înscriere, Secretariatul General al Guvenului pune la dispoziție un ghid privind înscrierea grupurilor specializate.

Decidenții sunt reprezentați de: Prim – Ministrul României, Secretarul General al Guvernului, miniștri, secretari de stat, consilieri de stat și conducători cu rang de demnitar ai altor instituții sau organe centrale ale administrației publice din subordinea Guvernului sau a ministerelor. Aceștia vor afișa agenda zilnică a întâlnirilor.

Deciziile luate la nivelul Executivului au un impact economic și social direct asupra a milioane de români, astfel că felul în care acestea sunt adoptate trebuie să fie bazat pe un proces cât mai transparent posibil, deschis în mod egal tuturor părților interesate de deciziile publice, participativ, în toate etapele. În acest context, Guvernul României își manifestă întreaga disponibilitate de a interacționa în mod echidistant, încă din etapa de identificare a nevoilor ce stau la baza unei viitoare politici publice și până la faza de adoptare, cu toate părțile interesate și specializate în procesele de elaborare a deciziilor publice, într-un climat de transparență, bazat pe valori constând în responsabilitate și respect reciproc.

Articole recente