Teatrul Naţional de Operă şi Balet Oleg Danovski Constanţa

Ministerul Culturii și Identității Naționale

Contact

Adresă:Str. Mircea cel Bătrân, nr. 97, Constanța, România

+

Despre instituție

LEGISLAȚIE

1. Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice
2. Legea nr. 99 din 19 mai 2016 privind achizițiile sectoriale
3. Legea nr. 100 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii
4. Legea nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
5. Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015, actualizat, privind Codul Fiscal
6. Hotărârea nr. 1.135 din 10 noiembrie 2010 privind reorganizarea unor instituții aflate în subordinea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național
7. Hotărârea nr. 763 din 21 iulie 2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului sau examenului pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din aparatul propriu al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi din cadrul unităţilor care funcţionează în subordinea ori în coordonarea acestuia şi aprobarea Regulamentului privind evaluarea performanţelor profesionale individuale, promovarea şi avansarea personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi din cadrul unităţilor care funcţionează în subordinea ori în coordonarea acestuia
8. Legea nr. 134 din 1 iulie 2010, Republicată, privind Codul de Procedură Civilă
9. Legea nr. 132 din 30 iunie 2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice
10. Hotărârea nr. 90 din 10 februarie 2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare
11. Legea nr. 287 din 17 iulie 2009, Republicată, privind Codul Civil
12. Legea nr. 286 din 17 iulie 2009, actualizată, privind Codul Penal
13. Ordonanţa de Urgenţă nr. 189 din 25 noiembrie 2008, actualizată, privind managementul instituţiilor publice de cultură
14. Ordonanţa nr. 21 din 31 ianuarie 2007, actualizată, privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic
15. Hotărârea nr. 1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006
16. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă
17. Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 Republicată, privind reforma în domeniul sănătăţii
18. Legea nr. 506 din 17 noiembrie 2004, actualizată, privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice
19. Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003, Republicată, Codul Muncii
20. Ordin nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare
21. Legea nr. 349 din  6 iunie 2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
22. Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
23. Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001, actualizată, privind liberul acces la informaţiile de interes public
24. Ordonanţa nr. 51 din 11 august 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale
25. Legea nr.8 din 14 martie 1996, privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare
26. Ordonanţa nr. 9 din 23 ianuarie 1996, actualizată, privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale
27. Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991, Republicată, Legea contabilităţii

ORDINE DE MODIFICARE

Ordin 2895 din 20.11.2018 – descărcați fișier .PDF
Ordin 2806 din 24.10.2018 – descărcați fișier .PDF
Ordin 2719 din 14.09.2018 – descărcați fișier .PDF
Ordin 2650 din 23.08.2018 – descărcați fișier .PDF
Ordin 2363 din 07.05.2018 – descărcați fișier .PDF
Ordin 2496 din 24.07.2017 – descărcați fișier .PDF
Ordin 2613 din 20.11.2013 – descărcați fișier .PDF

CONDUCEREA TEATRULUI NAȚIONAL DE OPERĂ ȘI BALET ”OLEG DANOVSKI”

DANIELA VLĂDESCU – Manager
RODICA SAMOILESCU – Director
MONICA CHERECHEȘ – Director Direcție Balet
ADRIAN STANACHE – Șef Secție Cor
VALERICA CURCĂ – Șef Serviciu Contabilitate
LUMINIȚA GIURGEA – Șef Serviciu Resurse Umane Salarizare
VALERICA CURCĂ – Șef Serviciu Administrativ
CONSTANTIN ACSINTE – Șef Serviciu Tehnic Scenă
NICOLETA ONAȘ – Șef Serviciu Producție

ORGANIZARE

Regulament de organizare și funcționare – descărcați fișier .PDF
Organigramadescărcați fișier .PDF

CARIERĂ

07.02.2020 – ANUNŢ – Muncitor din activitatea specifica institutiilor de spectacole si concerte (atributii de electrician de intretinere si reparatii), treapta profesionala I – click aici pentru a vedea anunțul
21.10.2019 – ANUNȚ – Artist liric (tenor /bariton), gradul II – click aici pentru a vedea anunțul
13.05.2019 – ANUNŢ – Artist liric (bariton) , gradul I – click aici pentru a vedea anunţul

RAPOARTE

Rapoarte privind accesul la informațiile de interes public:
Raport pe anul 2019 – descărcați fișier .DOC
Raport pe anul 2018 – descărcați fișier .PDF

Rapoarte anuale de activitate în conformitate cu prevederile legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public:
Raport de activitate pentru anul 2019 – descărcați fișier .PDFdescărcați fișier .DOC
Raport de activitate pentru anul 2018 – descărcați fișier .PDF, descărcați fișier .DOC

Rapoarte de evaluare a implementării legii nr. 52/2003:
Raport pe anul 2019 – descărcați fișier .PDF
Raport pe anul 2018 – descărcați fișier .PDF

INFORMAȚII BILETE – click aici pentru a vizualiza

REGULAMENTUL SPECTATORULUI – click aici pentru a vizualiza

INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC – click aici pentru a vizualiza

Articole recente