Teatrul Naţional de Operă şi Balet Oleg Danovski Constanţa

Ministerul Culturii și Identității Naționale

Contact

Adresă:Str. Mircea cel Bătrân, nr. 97, Constanța, România

+

PRELUCRAREA DATELOR

PROTECȚIA ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Cine suntem
Teatrul Național de Operă și Balet ”Oleg Danovski” este o instituție publică de cultură, subordonată Ministerului Culturii și Identității Naționale. Sediul instituției se află pe Str. Mircea cel Bătrân, nr. 97, 900592, Constanța, România.

Informații privind datele personale
Paginile web colectează date personale, în urmatoarele modalități:
a) Direct de la utilizatorii website-ului, în calitate de persoană vizată, prin completarea câmpurilor aferente formularului de contact de la adresa www.tnobconstanta.ro/contact (nume, prenume, adresă e-mail și mesajul transmis). Aceste date sunt folosite doar pentru ca Teatrul Național de Operă și Balet ”Oleg Danovski” să răspundă mesajului/ solicitării dumneavoastră.
b) Indirect, prin intermediul modulelor cookie. Datele colectate prin modulul cookies se colectează în mod automat.

Care sunt drepturile dumneavoastră
Dvs. aveți dreptul de a solicita Teatrului Național de Operă și Balet ”Oleg Danovski” să vă comunice dacă prelucrează sau nu datele dvs. cu caracter personal, și, în cazul în care acesta le prelucrează, aveți dreptul de acces la ele. De asemenea, în cazul afirmativ (Teatrul Național de Operă și Balet ”Oleg Danovski” prelucrează) acesta este obligat să vă pună la dipoziție informații privind scopurile de prelucrare, tipurile de date deținute, destinatarii datelor, sursa de unde au fost obținute, dacă nu au fost obținute direct de la dvs., transferurile efectuate și garanțiile privind protecția datelor în cadrul acestor transferuri, criteriile sau perioada de stocare a datelor, existența unui proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri, drepturile dvs. specifice în relația cu Teatrul Național de Operă și Balet ”Oleg Danovski”, inclusiv dreptul de a vă adresa autorității sau instanței de judecată, pentru apărarea drepturilor dvs. Teatrul Național de Operă și Balet ”Oleg Danovski” are obligația de a vă furniza cu titlu gratuit o copie în format electronic a datelor cu caracter personal ale dvs. pe care le deține. De asemenea, aveți dreptul de a rectifica, de a cere să fie șterse, de a solicita restricționarea prelucrării sau de a vă opune prelucrării și, de asemenea, aveți dreptul la portabilitatea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi vă rugam să ne contactați la info@tnobconstanta.ro sau operacta@yahoo.com.

Alte mențiuni
Dacă doriți să înaintați o plângere legată de modul în care datele personale au fost procesate de către Teatrul Național de Operă și Balet ”Oleg Danovski”, vă rugăm trimiteți un mesaj la info@tnobconstanta sau operacta@yahoo.com. Responsabilul cu protecția datelor va lua legatura cu dumneavoastră pentru a soluționa problema ridicată. De asemenea puteți contacta Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la www.dataprotection.ro și puteți depune o plângere la ei.

Articole recente