Teatrul Naţional de Operă şi Balet Oleg Danovski Constanţa

Ministerul Culturii și Identității Naționale

Contact

Adresă:Str. Mircea cel Bătrân, nr. 97, Constanța, România

+

Anunţuri administrative

07.02.2020

ANUNŢ privind concursul pentru ocuparea a unui post vacant de executie , Muncitor din activitatea specifica institutiilor de spectacole si concerte ( atributii de electrician de intretinere si reparatii), treapta profesionala I , din cadrul Teatrului Național de Opera si Balet “Oleg Danovski ” – click aici pentru a descărca

30.01.2020

Raportul procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică – click aici pentru a descărca

16.01.2020

Documentație – Procedura internă proprie – serviciul de pază – Anexa 2

 • Invitația de participare – click aici pentru a descărca
 • Caietul de sarcini – click aici pentru a descărca
 • Fișa de date a achiziției  – click aici pentru a descărca
 • Declarația privind neîncadrarea în ART. 164 – click aici pentru a descărca

14.01.2020

Norme procedurale interne privind achizițiile publice din categoria celor cuprinse în Anexa 2 din Lg. 98/2016 – serviciul de pază – click aici pentru a vedea

21.10.2019

ANUNȚ – Artist liric (tenor /bariton), gradul II – click aici pentru a vedea anunțul

03.09.2019

Teatrul Național de Operă și Balet ”Oleg Danovski” organizează audiție pentru balerine, în vederea colaborării pentru stagiunea 2019-2020. Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV și filmări pe adresa balet@tnobconstanta.ro

”Oleg Danovski” National Opera and Ballet Theatre is organising an audition for women ballet dancers for the 2019-2020 season. Please send your CV and video materials to balet@tnobconstanta.ro

13.05.2019

ANUNŢ – Artist liric (bariton) , gradul I – click aici pentru a vedea anunţul

30.09.2018

Pentru vizualizare stat salarii valabil din 30 septembrie 2018 click aici

31.06.2018

AUDIŢIE PENTRU BALERINI

TEATRUL NAŢIONAL DE OPERĂ ŞI BALET „OLEG DANOVSKI” ORGANIZEAZĂ AUDIŢIE PENTRU BALERINI, FETE ŞI BĂIEŢI, ÎN VEDEREA COLABORĂRII PENTRU STAGIUNEA 2018 – 2019.

AUDIŢIA VA AVEA LOC ÎN DATA DE 12.06.2018, LA ORA 11.00, LA SEDIUL DIN STRADA RĂSCOALA 1907, NR.5, ETAJ 1 (LÂNGĂ PIAŢA UNIRII).

 

NATIONAL OPERA AND BALLET THEATER „OLEG DANOVSKI” ORGANIZES AUDIENCE FOR BALERINS, GIRLS AND BOYS, WITH A VIEW TO COLLABORATION FOR 2018 – 2019 STAGE.THE AUDITING DATE IS 12.06.2018, 11.00 A.M. ON THE ADRESS: STREET RASCOALA 1907, NUMBER 5, 1 FLOOR.

 

 

04.05.2018

TEATRUL NAŢIONAL DE OPERĂ ŞI BALET „OLEG DANOVSKI” ORGANIZEAZĂ AUDIŢIE PENTRU BALERINI, FETE ŞI BĂIEŢI, ÎN VEDEREA COLABORĂRII PENTRU STAGIUNEA 2018 – 2019.

AUDIŢIA VA AVEA LOC ÎN DATA DE 12.06.2018.

SELECŢIA PARTICIPANŢILOR SE VA FACE ÎN URMA VIZIONĂRII MATERIALELOR VIDEO ŞI A CV-URILOR  TRIMISE PÂNĂ LA DATA DE 30.05.2018, PE ADRESA balet@tnobconstanta.ro.

 

 

NATIONAL OPERA AND BALLET THEATER „OLEG DANOVSKI” ORGANIZES AUDIENCE FOR BALERINS, GIRLS AND BOYS, WITH A VIEW TO COLLABORATION FOR 2018 – 2019 STAGE.THE AUDITING DATE IS 12.06.2018.THE PARTICIPANTS SELECTION WILL BE MADE BY VIDEO MATERIALS AND CV SENT UNTIL 30.05.2018, ON THE ADDRESS balet@tnobconstanta.ro.(CV MUST CONTAIN WEIGHT AND HEIGHT IN KG AND CM, ALSO THE NATIONALITY).

 

 

TEATRUL NAŢIONAL DE OPERĂ ŞI BALET „OLEG DANOVSKI”   CONSTANŢA

RAPORT DE ACTIVITATE  PENTRU ANUL 2017

În conformitate cu prevederile legii nr.544/2001 privind  liberul acces la informaţii de interes public

 1. a) Obiective specifice si Misiunea instiuției

Teatrul Naţional de Operă și Balet „Oleg Danovski” din Constanța este  un factor  de dezvoltare în comunitatea căreia i se adresează, un reprezentant implicat şi activ al culturii naţionale în teritoriu şi, prin activitatea sa derulată și pe plan internațional, un adevărat teatru de referință european.Totodată, din perspectiva gradului de performanţă pe care l-au atins resursele sale umane , fără a avea sprijinul material necesar, Teatrul Naţional de Operă și Balet „Oleg Danovski” îndeplineşte  criteriile unui centru teatral de importanţă națională,cu ecouri stabile  pe plan european.

Politica repertoriala s-a dezvoltat în mai multe direcții:calitate și diversificare a ofertei,un număr mai mare de evenimente prezentate,dar și lărgirea ariei de reprezentare a propriilor proiecte,ieșind din spațiul local(scena proprie),si impunându-se și pe plan regional,național și internațional.

Misiunea instituției  s-a axat ,în egală măsură , pe deschidere şi dialog cu beneficiarii activităţii sale, pe diversificarea activității , pe promovarea creației naționale și universale și a valorilor interpretative  naţionale şi universale, pe promovarea talentelor dobrogene și naționale. Analizând  în mod obiectiv și profesionist activitatea instituţiei și raportând-o la obiectivele propuse în programul minimal , în anul 2017 Teatrul Naţional „Oleg Danovski” a realizat toate programele propuse,a atins  toți indicii impuși, surmontând numeroase provocări : criza socială,criza de  sistem, modificări legislative care, prin frecvența lor ,au avut impact asupra activității instituției, număr extrem de  redus de posturi pentru fiecare compartiment,bugetare insuficientă la începutul anului,fapt ce a dus la o nesiguranță în ceea ce privește alcatuirea  programului minimal și a politicii repertoriale .

Misiunea Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” din Constanța mai este și aceea de a face educație prin cultură,de a raporta oferta la categoriile de beneficiari identificați,dar și de a suscita interesul unor noi categorii de beneficiari. Conform articolului 33 al Constituției României privind garantarea accesului la cultură,păstrarea identității spirituale,sprijinirea culturii naționale,stimularea artelor,protejarea șiconservarea moștenirii culturale,dezvoltarea creativității contemporane,

promovarea valorilor culturale și artistice ale României în lume,dar și pentru respectarea politicilor culturale naționale,Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” a desfășurat o activitate menită să devină motor de dezvoltare în comunitatea căreia se adresează,un important reprezentant al culturii naționale și un liant in viața socio-culturală a regiunii dobrogene.

În sprijinul îndeplinirii misiunii sale,  Teatrul Naţional de Operă și Balet „Oleg Danovski” și-a propus ca obiective specifice :

 • căutarea și găsirea de noi forme de adresare și de răspuns a cererilor de promovare a spectacolului muzical coregrafic din Romania și Europa,aducând un plus de renume culturii românești,prin calitate și diversitate;
 • structurarea ofertei repertoriale
 • recalibrarea festivalului pe care îl organizeaza , ajungând în anul 2017 la cea de-a 43 ediție ;

Instituția desfășoară o activitate complexă,deservind genurile Operă , Balet și Concert simfonic,Operetă, Musical,Spectacole pentru copii,Recitaluri vocal instrumentale,Divertismente muzical coregrafice.Întreaga sa activitate  este orientată spre cetățean și se bazează  pe  dreptul fundamental garantat de Constituţia României privind accesul cetăţeanului la cultură, ca şi asigurarea păstrării identităţii spirituale, sprijinirea culturii naţionale, stimularea artelor, protejarea şi conservarea moştenirii culturale, dezvoltarea creativităţii contemporane, şi, nu în ultimul rând, promovarea valorilor culturale şi artistice ale României în lume.

Unicitatea instituției a adus,pe lânga dezavantaje,avantajul unei activități complexe,care se adresează unor categorii variate de beneficiari și poate oricând satisface gusturile cât mai exigente și variate  ale publicul meloman existent și în formare.

 1. b) Activități desfășurate pentru îndeplinirea obiectivelor specifice
 2. colaborarea cu instituții, organizații, grupuri informale care se adresează aceleiași comunități;

În anul 2017 Teatrul Naţional de Operă și Balet „Oleg Danovski”  și-a  intensificat  colaborările  cu alte instituţii care se adresează comunităţii, urmărind mai multe direcţii, in scopul de a valorifica spectacolul muzical coregrafic ca vector de coeziune şi de dezvoltare urbană şi, în consecinţă, de a se poziţiona în percepţia generală ca centru cultural al oraşului,îndeplinind totodata și misiunea de promovare a culturii în întreaga regiune a Dobrogei,cunoscut fiind faptul ca în toată zona nu mai există o instituție de spectacol muzical de asemenea complexitate.  TNOB se adresează în mod special publicului iubitor de muzică și de spectacole muzical coregrafice .

Repertoriul variat (operă , operetă, simfonic, vocal simfonic și cameral ,balet clasic și contemporan, spectacole muzicale pentru copii,divertismente muzical coregrafice), dar și buna calitate a spectacolelor ajută ca TNOB  să nu aibă concurență în peisajul cultural  constănțean și dobrogean.Unicitatea instituției nu facilitează realizarea de proiecte comune cu instituțiile culturale din oraș și zona Dobrogei.Mai precis,în acest areal nu mai există o instituție de asemenea anvergură  cu puternice conotații socio- culturale.

Aceste colaborări s-au concretizat prin încheierea de  parteneriate cu asociații artistice, instituții de învățământ și instituții de promovare a culturii,divertismentului și artei.

2- diversificarea şi multiplicarea activităţilor de promovare

Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” şi-a creat imaginea unei instituții complexe, care joacă un rol activ în comunitate, un teatru care a devenit, prin activitatea sa diversificată , un spaţiu  deschis dialogului creator şi pozitiv. Ca urmare, managementul Teatrului Naţional de Opera si Balet „Oleg Danovski” s-a preocupat constant de dezvoltarea și diversificarea modalităților de promovare, corelându-le în permanenţă cu procesul de planificare şi derulare a activităţii instituţiei. Astfel, TNOB „Oleg Danovski”a reuşit să se impună ca un instituție  de referinţă în conştiinţa culturală și educaționala a Constanței, și să se afirme constructiv în plan național și european.  Una dintre preocupările majore ale managementului a fost cointeresarea publicului fidel ,dar și atragerea de noi beneficiari și s-a referit la adresabilitate, la identificarea beneficiarului, astfel încât să se găseasca un public-țintă pentru fiecare spectacol produs și prezentat de TNOB”Oleg Danovski” ,dar și să realizeze spectacole destinate publicului- țintă  şi atragerii de noi categorii de spectatori. In anul 2017 au fost abordate toate tipurile de promovare: vizuală, print şi online. Acţiunile de promovare a activităţii TNOB „Oleg Danovski” s-au îndreptat spre  beneficiarii direcţi ai produsului cultural educațional. Au fost continuate metodele de promovare funcţionale, cum ar fi bannere pe faţada teatrului, afişe, caiete program, flyere, promovare în revistele city-guide etc., acestea fiind completate cu alte forme de promovare ,cum ar fi Flashmob.urile in locații de interes maxim(piațete,centre comerciale,instituții de învățământ,hoteluri).

Au  fost încheiate  parteneriate media pentru promovarea activității  cu posturile locale și naționale de televiziune: Neptun TV,Litoral TV,DIGI24,Antena 1;Dobrogea TV; cu posturile locale si nationale de radio:   Radio Constanta,Magic FM,Europa FM,Radio Romania Cultural,SC RADO PREST,

Am promovat activitatea pe siturile: www.orasul meu.ro;

www.i-tour.ro;www.constantaglob;www.City Bizz;

www.Centrul Cultural Virtual;www.razbunarea capsunarului.ro

3 –  Participări la festivaluri naţionale şi internaţionale, gale de premiere; nominalizări şi premii ,participări la festivaluri naţionale şi internaţionale

Având în vedere perioada scurtă de raportare ,(care a cuprins și perioada concediului de odihnă)Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski a fost invitat să participe la  :

 

*Festivalul verii-2017-Fairytale-1 edition, desfăşurat în piaţeta Casino Mamaia din staţiunea Mamaia

În cadrul acestui festival TNOBOD a  susţinut un număr de 3 reprezentaţii cu orchestra,corul şi soliştii , în cadrul proiectului cultural finanţat de Municipiul Constanţa.

Evenimentele au avut loc in datele de 14.07.2017,  29.07.2017,  12.08.2017 

   *Festivalul Internaţional de teatru independent de la Constanţa 2017” editia a II a,care a cuprins spectacole de teatru-dans,teatru independent, spectacol muzical-coregrafic ,Concurs dedicat tinerilor artişti şi studentilor,Concurs de afiş de spectacole.

La acest festival TNOBOD  şi-a adus aportul în organizare  şi a participat cu personal artistic şi tehnic,cu logistica şi spaţii de prezentare la realizarea  evenimentului cultural .

Evenimentul s-a desfășurat în perioada 02-09.09.2017

  *Festivalul Internaţional de Operă,Operetă şi Balet de la Braşov ediţia a X a,unde a fost prezentat  spectacolul   „Crăiasa zăpezii” în data de 06.10.2017

Nominalizări şi premii

Daniela Vlădescu -Premio Internazionale dell’ Operetta, la cea de-a XXIX a ediţie, gală organizată la Trieste-Italia  în data de 27.12.2017. Acest premiu a fost conferit atât pentru cariera solistică în domeniul operetei ,cât şi pentru activitatea manageriala şi promovarea genului operetei în repertoriul TNOB ”Oleg Danovski” din Constanţa.

 1. Rezultate și indici de performanță

                                   

Buget inițial 12.830.000
Buget   final 14.761.000
Venituri proprii propuse de

ordonator

800.000
Venituri proprii realizate de instituție 684.380
Sume alocate Programului minimal   conform bugetului 260.000

 

 

Nr crt Indicatori de performanță 01.01.2017- 31.12.2017
 

1.

Cheltuieli totale pe beneficiar (subvenţie + venituri – cheltuieli de capital / nr. de beneficiari), din care: 243,13
Cheltuieli pe beneficiar din venituri proprii         11,23
Cheltuieli pe beneficiar (subvenţie – cheltuieli de capital / nr. de beneficiari)       231,90
 

2.

Fonduri nerambursabile atrase (lei)
 

3.

Număr de apariţii media (fără comunicate de presa) 85
 

4.

Număr de  beneficiari neplătitori 5.793
 

5.

Număr de beneficiari plătitori 53.355
 

6.

Număr de spectacole pe stagiune 20
 

7.

Număr de reprezentaţii pe stagiune        71
 

8.

Număr de premiere pe stagiune       –
 

9.

Număr de evenimente realizate (cu exceptia expozitiilor)      166
 

10.

Frecventa medie zilnica a beneficiarilor 162,05
 

11.

Numar de proiecte           43
 

12.

Venituri din activitatea de baza    544.342
 

13.

 

Venituri  proprii din alte  activitati

      64.042
14. Venituri din sponsorizare      75.996

 

 1. Cheltuieli defalcate pe programe ,respectiv obiective

20.06.-31.12.2017

 

 

 

 

Nr.

crt

Program Nr. proiecte in cadrul programului Denumirea proiectului Buget prevazut pe program (lei) Suma cheltuita pe proiect (lei) Venituri din bilete Numar de spectatori

(inv+bilete)

 

1.

CAPODOPERE ALE MUZICII SIMFONICE  

 

6

1.Florin Totan- Sebastian Tegzesiu  Lucrări de mare popularitate 80.000 80.000 67.378 3.353
2.Radu Postăvaru – Ştefan Cazacu  Mendelssohn-Bartholdy ; Elgar ; Sostakovici
3.Vladimir Lungu- Ioana Maria Lupaşcu

U.C.Erkin ; F.R.Liszt ; Ceaikovski

4.Cristian Brânscuşi – Smaranda Drăghici ;

Medalion Dinos  Constantinides

5. Ionut Pascu – Muzica de film si musical
6. Ionut Pascu – Muzica de film si musical
2  

FARMECUL MUZICII SI

DANSULUI

 

 

14

 

Festivalul International al

Muzicii si Dansului

Editia

a XXXXIII a

 

100.000 100.000 74.752 4.060
3  

REPERTORIUL

CURENT

 

 

12

Titluri

1.Traviata

 

60.000 60.000   6.730     383
2.Boema de G.Puccini   5.824     336
3.Crăiasa Zăpezii de E.Grieg/ J.Sibelius   5.253     303
4.O noapte la Veneţia de J.Strauss   6.704     374
5.O sole mio , divertisment   1.708     155
6.Văduva Veselaă de F.Lehar   3.643     230
7.Don Pasquale de G.Donizetti   3.030     221
8.Romeo şi Julieta de S.Prokofiev   7.311     380
9. My Fair Lady de Fr.Loewe   6.095     362
10.Rigoletto de G.Verdi   5.064     321
11.Bal Mascat de G.Verdi   6.920      235
12. Căsuţa Poveştilor   3.040      380
4. BIJUTERII ALE

MUZICII  CAMERALE

8 1.Recital violoncel 8.000 8.000   7.014    1.939
2.Trio clarinet

 

3. Trio „Tomis ”
4.Seara Lirica –Georgiana Costea
 

5.Cvartet de corzi

6.Recital de operă şi operetă

 

7.Opera in recital
8.Recital de opera si liduri

 

 

5.

 

 

TRAIESTE CLIPA

 

 

2

Anul Ovidius

Muze la Pontul Euxin

2.000 2.000 27.533   2.059
Concert Extraordinar de Crăciun – 3 reprezentaţii 10.000 10.000 11.510    1.178
TOTAL 260.000 260.000 249.509 16.269
 1. e) Informații despre managementul resurselor umane

Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski „  a funcţionat în perioada 01.01.2017 – 01.08.2017 cu  un număr de 137 posturi aprobate, dintre care 10 funcţii de conducere  și 127  funcţii de execuţie  , iar începând cu data de 01.08.2017 , conform   Ordinului MCIN nr.2946 /24.07.2017, prin care se suplimenta  nr. total de posturi, a funcționat  având la bază un număr de 139 posturi aprobate , dintre care 10 funcţii de conducere ( 9 ocupate si 1 vacant )  şi 129 funcţii de execuţie,  toate ocupate .

Structura organizatorică se prezintă astfel  :

*  2 direcţii : Direcția Balet și Direcția Economică,Resurse Umane ,Producție

*  5 servicii: Contabilitate, Resurse Umane Salarizare, Administrativ, Tehnic Scenă,   Producție

*  2 secţii : Orchestră , Cor

*  3 compartimente: Balet , Studii Muzicale Balet ,Studii Muzicale Operă

 

La sfârșitul  anului 2017 instituția funcționa cu un număr de 138  de salariați.

Pe parcursul   perioadei 01.01.2017 – 31.12.2017 ,  4 salariați și-au încetat activitatea în cadrul teatrului , urmare a demisiei , îndeplinirii condițiilor de pensionare  sau a  expirării duratei contractului individual de muncă.

Conform  art.10 , alin. 4 din Legea nr. 153/2017 ,ca urmare a  îndeplinirii condițiilor legale ,

5  salariați au beneficiat de  modificare  de gradație.

 

Salariaţi la data de: Posturi ocupate Posturi vacante Total posturi cf. Statului de funcţii, aprobat
01.01.2017 132 5   137
31.12.2017 138 1   139
 

 

 

În perioada 01.01.2017 – 31.12.2017  instituția s-a preocupat de ocuparea posturilor vacante (solist instrumentist , artist instrumentist, balerin, solist balet, artist liric, referent, muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole și concerte ) , fie organizând concursuri , atunci cand legea permitea, fie prin încheierea , cu acordul părților,  de contracte individuale de muncă , pe perioadă determinată , conform Ordonanței nr.21/2007 privind activitatea instituțiilor de spectacole și concerte , art.13 ,alin. (3).                                                                                                                                                                                            Funcțiile  de conducere nu au suferit   nici o fluctuație de personal.

Conform  Legii nr.153/2017 , art. 31 , alin (8) ,ordonatorii de credite pot demara procedura privind promovarea pe funcții , grade și trepte profesioanle numai cu condiția încadrării în cheltuielile de personal aprobate în buget , fapt pentru care în perioada 01.01.2017 – 31.12.2017  ne-am aflat în imposibilitatea  organizării  vreunui  concurs de promovare , deoarece instituția a primit rectificare bugetara  , la capitolul Cheltuieli cu personalul ,  în data  de 07.12.2017

f)Lucrul cu voluntari                                                                         În instituția noastră nu desfășurăm  activități cu  voluntari.

 

g)Parteneriate cu alte instituții publice,mediul de afaceri                             

* SC FRESH MARKETING &EVENTS SRL                                                                                            

01.02 – 31.12.2017                                                                                                                                        

Obiectul parteneriatului îl reprezintă colaborarea dintre cele două părți  în vederea informării culturale și educaționale a publicului , și aducerea la cunoștința acestuia a activităților desfășurate .

*MONTANA PRESS SRL (Radio SKY Constanța)                                                            01.03-31.12.2017                                                                                                                                            

Obiectul parteneriatului îl reprezintă  colaborarea în vederea informării culturale și educaționale a publicului , și aducerea la cunosștința acestuia a activităților desfășurate .

 *ASOCIAŢIA „CLUBUL DE DANS SPORTIV Ritmo del Mar-Constanţa”                         21.06-31.12.2017

Obiectul parteneriatului îl reprezintă interacţiunea dintre dansul clasic şi neoclasic susţinut de balerinii TNOBOD şi dansul sportiv reprezentat de dansatorii profesionişti de dans sportiv prin evenimente comune derulate ocazional la sediul instituţiei.

*Asociaţia MINI JAZZ                            25.06.2017                                                                                                                                                                

   Obiectul contractului este asocierea în vederea susținerii spectacolului „DANCE AROUND THE WORLD 2017”                                                                                                                                           

*COLEGIUL NAŢIONAL „Mircea cel Bătrân”                                                                                                                                                    26.06.2017                                                                                                                                                 

Clubul Părinţilor plus D-Filiala Fundaţiei Academice ALUMNI

Recunoscând importanța dezvoltării tinerilor prin implicarea lor în activități culturale,am convenit să colaborăm pe bază de parteneriat activ ,pe multiple planuri de interes în domeniul organizării și promovării activităților specifice.

Obiectul protocolului l-a reprezentat cooperarea interinstituțională în vederea derulării unor activităti extracuriculare cu caracter cultural,destinate elevilor din județul Constanța.

 *Asociaţia ARTIŞTII DOBROGENI-Constanţa

01.07-31.12.2017

Recunoscând importanţa organizării unui program de activități educative şi stimulative pentru cetăţenii judeţului Constanţa,cele două  părţi au convenit să colaboreze pe bază de parteneriat activ pe multiple planuri de interes în domeniul activităţilor culturale,pentru buna implementare a proiectelor culturale ce se vor derula pe perioada stabilită ,în domeniul ARTA SCENEI LIRICE.

 * ASOCIAŢIA „Eurocult”

11.07.2017

Obiectul contractului  constă în  susţinerea unui număr de 3 reprezentaţii ale orchestrei,corului şi solistilor TNOBOD în cadrul proiectului cultural finanţat de Municipiul Constanţa-Festivalul verii-2017-Fairytale-1 edition,desfăşurat în piaţeta Casino Mamaia din statiunea Mamaia în datele de 14.07.2017, 29.07.2017, 12.08.2017.

  * ASOCIAŢIA ECSIA SOCIAL ORG

14-17.07.2017

În calitate de partener , TNOBOD a contribuit la realizarea evenimentului „TINERI PENTRU TINERI” cu personal artistic ,elemente de recuzită,  şi decor,la sediul instituţiei

 * ASOCIAŢIA CULTURALA „NIHIL SINE ARTE”

15.07.-31.12.2017

Părţile au stabilit, de comun acord,să colaboreze la spectacolele teatrului cu ocazia anului omagial Ovidiu şi a zilelor de sărbătoare ale oraşului Constanţa

 * S.C.VEGA TURISM

18.07.2017

Obiectul contractului constă în susţinerea recitalului vocal instrumental „IT’S SUMMER TIME” în locaţia Hotel Vega –Mamaia

*MILAŞ MARIANA

01.04-30.04.2017

01.05-31.05.2017

01.06 -30.06.2017

01.08-31.08.2017

01.09-30.09.2017

01.10-31.10.2017

01.11-30.11.2017

01.12-31.12.2017

Obiectul contractelor  îl face asocierea în vederea apropierii tinerilor constănţeni de artele spectacolului  și,implicit,găsirea unor noi grupuri țintă pentru activitatea teatrului.

 *FILIALA ASOCIAŢIEI DIFUZORILOR –PATRONAT AL CĂRŢII -SUCEAVA

26.08.2017

În cadrul evenimentului Constanţa 2017-Sub semnul lui Ovidius,TNOBOD a susţinut un spectacol muzical coregrafic la care şi-au dat concursul soliştii,orchestra şi baletul instituţiei.Concertul s-a desfăşurat în prezenţa unui public extrem de  numeros,în piaţa Ovidiu ,plaja Modern,digurile şi ţărmul Mării Negre din zona centrala a municipiului Constanţa                                                                                                             

 * ASOCIAŢIA CULTURALǍ „Teatrelia”

02-09.09.2017

Obiectului parteneriatului îl constituie organizarea evenimentului cultural”Festivalul Internaţional de teatru independent de la Constanţa 2017” ediţia a II care a cuprins spectacole de teatru-dans,teatru independent ,spectacol muzical-coregrafic ,Concurs dedicat tinerilor artişti şi studenţilor,Concurs de afiş de spectacole.

*Şcoala gimnazială nr.30 GHEORGHE ŢIŢEICA

15.09-31.12.2017

Recunoscând importanţa organizării unui  program de activităţi educative stimulative pentru elevii implicaţi,cele 2 părti au convenit să colaboreze pe bază de parteneriat activ pe multiple planuri de interes în domeniul activitătilor culturale şi artistice extraşcolare       

  *Opera Brașov

06.10.2017

Încheierea unui contract pentru participarea TNOB  Oleg Danovski  la Festivalul Internaţional de Operă,Operetă şi Balet ,editia a XV a cu spectacolul de balet Crăiasa zăpezii

* SC VERDINI ENTERTAINMENT S.R.L.

 07.10.2017

Obiectul contractului este organizarea şi susţinerea în parteneriat a manifestării artistice „Magie pentru copilul din tine”

  *SC ACTORS STUDIO SRL

18.10.2017

Obiectul acestui protocol a fost organizarea unei manifestări artistice din cadrul „Festivalului Mondial de Arte şi Interculturalitate –Ovidiu”, la sediul instituției.

Instituţia a participat cu personal artistic,tehnic şi administrativ.

 *UNIUNEA ELENĂ din ROMÂNIA-filiala Constanţa

28-29.10.2017

În sprijinul promovării culturilor naţionalităţilor reprezentative ale zonei Dobrogei am încheiat un parteneriat pentru susţinerea a doua Concerte de muzică grecească  

  * SC PACO ELAN &CO SRL

05.12.2017

Pentru cooperarea între compania de balet a TNOB”Oleg Danovski” şi şcolile de dans din zona  dobrogeană ,pentru  colaborarea dintre   şcolile de dans şi baletul clasic,s-a încheiat  un parteneriat pentru realizarea spectacolului de balet „Gala de dans-Moş Crăciun „

 *DOBROTA VASILE

05.12.2017

Obiectul contractului îl reprezintă asocierea în vederea organizării şi susţinerii manifestării artistice „Iarna simfonic

*Universitatea Maritimă Constanţa

12.12.2017 

Obiectul parteneriatului a fost promovarea vieţii culturale şi a activităţii instituţiei noastre în cadrul unor concerte cu tematică de largă popularitate, pentru a asigura un public numeros şi pentru a forma noile generaţii de spectatori amatori de evenimente culturale  de calitate  -spectacol„CONCERT DE CRĂCIUN”

* ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV DANCEART CONSTANŢA         

 19.12.2017

Realizarea în parteneriat a spectacolului de balet „DANCING FOR SANTA”

*PFA Porumboiu Alexandra

21.12.2017

Obiectul parteneriatului l-a constituit organizarea spectacolului „Feerie de Crăciun”

 *Asociatia ENCANTO

22.12.2017

Organizarea în parteneriat a manifestării artistice „Romeo şi Julieta.Povestea nescrisă!”

Participări în asociații internaționale

*OPERA CLASSICA EUROPA-Germania

21.06 -03.07.2017

TNOB „Oleg Danovski”  a continuat parteneriatul cu una dintre cele mai active agenţii  artistice din Germania,pentru promovarea spectacolelor şi ansamblurilor sale pentru o mai bună recunoaştere a activităţii pe plan internaţional .Au fost prezentate 6 spectacole cu titlurile :Boema de G.Puccini,Traviata de G.Verdi  şi Gala de opera si operetă.

01.-06.08 2017

În această perioadă instituţia a efectuat un turneu artistic în Germania de 2 spectacole cu  opera Boema de G.Puccini *Konzertdirection Landgraf GmbH& Co.KG

24.11-31.12.2017  

În scopul promovării artei coregrafice româneşti şi a talentelor instituţiei  constănţene s-a efectuat un turneu în Germania, cu un număr de 27 spectacole de balet cu titlurile:Peer Gynt, Crăiasa zăpezii,Romeo şi Julieta, Spărgătorul de nuci.În acest fel ,  se continuă tradiţia promovării artei coregrafice constănţene.    Performanţele balerinilor constănţeni au fost recunoscute în ultimii 40 de ani pe plan internaţional , iar cooperarea cu agenţia de spectacole Landgraf Gmb&CO a continuat an de an .

 

 1. Informații legate de procesul de achiziții publice ,achizițiile sectoriale și concesiunile de lucrări și servicii

Lista de contracte încheiate(obiectul contractului, suma, procedura de achiziții publice folosită, numele câștigătorului).

OBIECTUL CONTRACTULUI SUMA

cu TVA

PROCEDURA NUMELE CASTIGATORULUI
1 Reparare și intretinere echipament informatic 8211lei / 10 luni Achizitie directa SEAP SC Mann Data Connection SRL
2 Servicii de paza 17,017 lei/om/ora Achizitie directa SEAP Directia de Paza a Judetului Constanta
3 Protectie civila 595 lei/ luna Achizitie directa SEAP S.C. Madilex Consulting  S.R.L
4. Servicii abilitate externe de securitate si sanatate in munca 1190 lei/ luna Achizitie directa SEAP S.C. Madilex Consulting  S.R.L
5 Servicii de tiparire afise 1,37 lei/buc Achizitie directa SEAP Cuget Liber S.A
6 Servicii de tiparire Caiete program 2,62 lei/buc Achizitie directa SEAP Cuget Liber S.A
7 Banner 8/2m 668,3 lei/buc Achizitie directa SEAP Dacris  Impex SRL
8 Banner 5/2m 417,69 lei/ buc Achizitie directa SEAP Dacris  Impex SRL
9 Servicii sunet 5000 lei/luna Achizitie directa SEAP Costea Bogdan Catalin P.F.A
10 Servicii de proiectare grafica 2975 lei/luna Achizitie directa SEAP Radu  Corina P.F.A
11 Revizie instalatie stingere incendiu cu sprinklere 3123,75 lei/ lucrare Achizitie directa SEAP Mega Net S.R.L
12  Tablou electric general si cuplarea acestuia 70995,4 lei Achizitie directa 97 Electroconst S.R.L
13 Serviciu de verificare rezistenta a prizelor de pamant 1309 lei/ lucrare Achizitie directa SEAP Sielbol  S.R.L
14 Deratizare biblioteca 798 lei Achizitie directa SEAP Oficial  Blue DDD S.R.L
15 Servicii de curatenie 16,78 lei/ora/ om Achizitie directa SEAP SC Herarconi SRL
16 Expozor 2322 lei/buc Achizitie directa SEAP Astoria Smile S.R.L
17 Aspirator multifunctional 3 buc., 4 saci 2260,69 lei Achizitie directa SEAP Dedeman S.R.L
18 Revizie  hidranti 1856,4 lei / buc Achizitie directa Mega Net  S.R.L
19 Autoturism Dacia Lodgy 1,5 dCi 69997 lei/buc Achizitie directa SEAP Renault Comercial  Roumanie SRL
20 Transport decor 500 lei/zi

350 lei / ½ zi

Achizitie directa SC Alexstefcomar SRL
21 Aer conditionat Daikin 10495,03 lei /5 buc. Achizitie directa SEAP Climatico  Line S.R.L
22 Antivirus -25 buc. 2618 lei Achizitie directa SEAP SC Mann Data Connection SRL
23 Monitor 1 buc, Laptop asus 1 buc , Dextop Dell 3 buc. 9910,02 lei Achizitie directa SEAP Uvex Star  SRL
24 Tableta Apple Ipad 1895  lei/buc Achizitie directa SEAP Uvex Star  SRL
25 Etui trompeta – 3 buc 2915,98 lei Achizitie directa SEAP SC Ara Event Solutions SRL

 

Toate achizițiile din anul 2017 sunt achiziții directe.

În anul 2017 instituția nu a avut procese din domeniul achizițiilor.

TNOB Oleg Danovski Constanța a realizat prin sistemul electronic, în anul 2017, un număr

de  527 proceduri (cumpărări directe).

Durata medie a unui proces de achizitie directa poate fi intre trei si cinci zile cfr . Hot. 395/2016,                                  art.46

Instituția noastră a desfășurat numai achiziții directe.

Nu avem contestatii     la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor.

 

În anul 2017 avem cinci proceduri anulate: o ofertă refuzată , două din condiîii refuzate și

doua  condiții neacceptate în termen.

 

i)Informații despre litigiile în care este implicată instituția

SITUATIA LITIGIILOR AFLATE PE ROLUL INSTANTELOR DE JUDECATA IN ANUL 2016

 

NR.                       NR. DOSAR- PARTI   OBIECTUL DOSARULUI OBSERVATII
1 DOSAR NR. 5177/118/2011

DEBITOR- SC ZUCILLA INTERNAŢIONAL SRL

Procedura insolventei In curs de judecata
2
DOSAR NR.5543/118/2015
TEATRUL NAŢIONAL DE OPERA ŞI BALET OLEG DANOVSKI CONSTANŢA Pârât
MINISTERUL CULTURII Pârât
CLENCIU CARMEN  PORCESCU LUDMILA Reclamant
MOSTEANU ELENA
POSTOLACHE VERA
SIMIONESCU SILVIA
DARABAN RALUCA
MLADINOVICI ANA MARIA
DOBRE GABRIELA
MARCU MAGDA
BAICAN ANDREI
EFTIMIE MARIUS
SEVERIN LAURENTIU
SIRBU STELA
BAGEAC ROXANA
ROTARI ELENA
IFTENE DANIEL
DUNA IONICA
PENESCU ADELINE LUDMILA
ZODIERU LUCA VLADISLAV IOAN
PORCESCU VITALIE
BOLEA BENONI
VARTEJAN CRISTINA
SIMION CARMEN
FERARU MITICA
SIMION DAN
STANACHE ADRIAN
CIOREI RADU GABRIEL
POSTOLACHE IURIE
IACOB FLORIN
SCARLAT ANA
IONESCU FULGER SORIN
ROTARI SERGIU,
NURLA RODICA
TANASE GHIORGHITA
MILOSTA VITALIE
ANDRONACHE GEORGE CRISTIAN
GOLEANU GABRIEL FLORENTIN
BOTEANU MARIA ALEXANDRA
TITA BIBU ION
FULGA CRISTIAN GABRIEL
DEDU ANDRADA
BASARABEANU MARIAN
IORDACHE PETRONELA
DRAGOEAS DORINA ANDREEA
PASLARU MIHAI
TARCEA ALISS,
DAN COSTA LAIMA MARTA
DAN SERGIU-CRISTIAN
LUCA DELIA
MINDRUTIU AMALIA-ELEONORA
URSUL CECILIA
RENEA MIHAIL ADRIAN
FILIP VALENTIN
COROAMA VICTOR DANUT
IFTEME RODICA
ZORICA CONSTANTIN
GAVRILA VIOREL
VLASCEANU NELU

 

 

 

Litigiu de munca In curs de judecata
3 DOSAR NR. 5545/118/2015

TEATRUL NAŢIONAL DE OPERA ŞI BALET Pârât OLEG DANOVSKI CONSTANŢA

 

MINISTERUL CULTURII                         Pârât

DUMA GHEORGHE Reclamanti:
CARCEA VIOREL
CUCU VALENTIN
APTISIA GULAY
CODREANU IOANA
MUNTEAN GABRIELA
GADEI GAROFITA

MARIN GABRIEL

Litigiu de munca S- a respins apelul reclamantilor ca nefondat
4 DOSAR NR. 5544/118/2015

TEATRUL NAŢIONAL DE OPERA ŞI BALET Pârât OLEG DANOVSKI CONSTANŢA

 

MINISTERUL CULTURII                         Pârât

TANASE VALENTIN Reclamanti:
FLORICA COSTINEL
GHILESCU VEACESLAV
TRUFIN LIVIAN
POSTOLACHE VITALIE

MANCIU BOGDAN

 

Litigiu de munca S- a respins apelul reclamantilor ca nefondat

 

 1.     j) Nerealizari si cauzele acestora        Nu este cazul

 

 1.  k) Propuneri pentru remedierea deficientelor             Nu este cazul

 

l)Organigrama este atasata la finalul raportului

 1. m) Date de contact: Daniela Vladescu-Manager TNOB O.Danovski Telefon 0736.884860, e_mail : operacta@yahoo.com
Numar de posturi aprobate:139 ,din care:

1.posturi de conducere -10 (1 manager,2 directori, 2 sefi sectie , 5 sefi serviciu)

2.posturi de executie- 129

Total:   139 posturi                                                                                                                                                                    


                                  TEATRUL NATIONAL DE OPERA SI BALET “OLEG DANOVSKI”

 18.04.2018

COMUNICAT DE PRESĂ

Preselecții pentru Concursul de Interpretare și Concursul de Creație ale Festivalului Național de Romanțe „Crizantema de Aur”, ediția a 51-a, 18-20 octombrie 2018

Vă facem cunoscut că în perioada 18-20 octombrie 2018 se va desfășura în municipiul Târgoviște cea
de-a 51-a ediție a Festivalului Național de Interpretare și Creație a Romanței Românești „Crizantema de Aur”, sub patronajul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO. Festivalul este organizat de Consiliul Local Târgoviște, Primăria Municipiului Târgoviște, Consiliul Județean Dâmbovița, Centrul Județean de Cultură Dâmbovița și Teatrul „Tony Bulandra” Târgoviște, în colaborare cu Ministerul Culturii și Identității Naționale, cu Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România și cu Uniunea Muzicienilor din Moldova și în parteneriat cu Radio România și cu Televiziunea Română – posturile regionale Iași, Cluj, Craiova, Timișoara și Târgu-Mureș.

Ediţia din acest an are drept temă „Romanţa ne uneşte” şi este dedicată celebrării Centenarului Marii Uniri de la 1918 şi Anului European al Patrimoniului Cultural.

În acest context, precum şi din dorinţa de a aduce la cunoştinţă cât mai multor interpreţi şi compozitori de romanțe fenomenul muzical național de la Târgoviște, organizăm preselecții regionale în România pentru Concursul de Interpretare al Festivalului „Crizantema de Aur” în:

*Constanța – 30 aprilie 2018, ora 11.00, la Teatrul de Operă și Balet „Oleg Danovski”,

*Craiova – 19 mai 2018, ora 11.00, la Opera Română Craiova,

*Cluj – 23 mai 2018, ora 11.00, la Radio România Cluj,

*Iași – 25 mai 2018, ora 12.00, la Ateneul Iași,

*București – 31 mai 2018, ora 11.00, la Radio România – studioul T3,

*Târgoviște (2 iunie 2018, ora 11.00, la „Casa Romanței”

*Republica Moldova, la Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici” din Chișinău, conform calendarului detaliat în Regulamentul Oficial disponibil pe site-ul www.crizantemaaur.ro.

Totodată, Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România va gira cu autoritatea sa atât Concursul de Creație, cât și pregătirea acestuia, prin organizarea preselecției romanțelor înscrise în competiție pe care le vor juriza membrii desemnați de UCMR și Uniunea Muzicienilor din Moldova, în perioada 10 – 15 iunie 2018, conform calendarului detaliat în Regulamentul oficial.

Dragostea pentru romanța românească, respectul pentru interpreții și creatorii ei valoroși, precum și interesul public manifestat constant la nivel național și internațional pentru ROMANȚĂ în marea familie a genurilor muzicale de patrimoniu, ne determină să continuăm procedurile oficiale la Ministerul Culturii și Identității Naționale și la Comisia Națională a României pentru UNESCO în vederea înscrierii ROMANȚEI ROMÂNEȘTI în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității UNESCO.

Ediția a 51-a a Festivalului, care se va desfășura în perioada 18-20 octombrie 2018 la Târgoviște, va fi structurată pe trei mari secțiuni: Concursul de Interpretare, Concursul de Creație, Concerte și Recitaluri extraordinare susținute de mari artiști ai scenei românești și internaționale, de câștigători ai Trofeului „Crizantema de aur” din România și din Republica Moldova, acompaniați de orchestre și de dirijori profesioniști. În perioada Festivalului vor avea loc zilnic evenimente dedicate lansărilor de albume, monografii și culegeri de romanțe, atât la Teatrul „Tony Bulandra”, cât și la „Casa Romanței” din Târgoviște – spațiu muzeal unic în România, care își desfășoară activitatea sub patronajul Federației Europene a Asociațiilor, Centrelor și Cluburilor pentru UNESCO.

Sponsor oficial: COTNARI

Vă mulțumim!

Cu deosebită stimă,

Director artistic

Alina Mavrodin Vasiliu

Persoana de contact: Alina Mavrodin Vasiliu, Director artistic al Festivalului Național de Romanțe „Crizantema de Aur” Târgoviște, ediția a 50-a, 2017. Tel.: 0722/335.013. E-mail: alina.mavrodin.vasiliu@gmail.com

Pentru detalii, click:

Regulament oficial Festivalul Crizantema de aur – 2018

Anunt preselectie Creatie Crizantema de Aur 2018

Anunt preselectie Interpretare Crizantema de Aur 2018

 

 

30.03.2018

Pentru vizualizare document Salarii 31.03.2018 click aici

ANUNŢ

Economist de specialitate, gradul IA

Privind concursul pentru ocuparea unui post vacant de executie, Economist de specialitate, grad  IA , din cadrul Teatrului Național de Opera si Balet  “Oleg Danovski ”

Teatrul  Național de Opera si Balet  “Oleg Danovski ” organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de executie  , Economist de specialitate,  grad IA, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare si art .14, alin. (2) din Ordonanta de Guvern nr.90/2017.

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

             05 aprilie   2018  (ora 12:00) – termenul limită de depunere a dosarelor;

 • Etapa I(eliminatorie) – selecţia dosarelor, data 10 aprilie 2018, ora 12:00 ;
 • Etapa aII-a

            Proba scrisa , considerată prima probă:

data, 17  aprilie  2018 , începând cu ora 11.00;

            Interviul, considerat a doua probă:

data, 18 aprilie 2018 , începând cu ora 11.00;

            Înscrieri şi alte relaţii:

            Înscrierile se fac la adresa:Str. Mircea cel Batran , Nr.97 ,Contanta , la Serviciul Resurse  Umane  Salarizare ,  persoană de contact  Luminita Giurgea , telefon: 0241 480309 .
Dosarele se pot depune pana  la data
de  05 aprilie  2018, ora 12:00.

Condiţiile generale necesare ocupării unui post vacant de natură contractuală:

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplinește următoarele cerințe:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

 • Are experienta profesionala in domeniul de referinta (economic) de minimum 10 ani ;
 • Are cunostinte de operare pe calculator , in special in ceea ce priveste aplicatiile dedicate pentru contabilitatea institutiilor publice ;

 

Documente necesare pentru înscriere:

a)cererea de înscriere la concurs adresată conducerii instituţiei;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

d)carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

g)curriculum vitae.

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în situatia  în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Bibliografie:

Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul nr. 1139/2015 privind modificarea şi completarea ordinului ministrului finanţelor 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;

Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr.32/1976 pentru aprobarea regulamentului operaţiunilor de casă;

Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005;

Ordinul nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 909/1997 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor;

Legea nr. 227/2015- privind Codul fiscal, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul ministrului finanţelor publice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unor instituţii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea OUG 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata.

Ordinul 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de functionare a sistemului national de raportare – Forexbug.

OMFP 3471/2008 privind aprobarea H.G. privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Legea Bugetului de Stat pe anul 2018 nr. 2/2018;

Hotararea 264/2003 (R1)  privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli , criteriilor, procedurilor si limitelor  pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice , cu modificarile ulterioare.

OUG 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, cu modificarile ulterioare.

   H.G. nr. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor publice pe perioada delegării      şi detaşarii în alta localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului.

OMFP 1386/2003 pentru aprobarea precizarilor privind unele masuri la organizarea si conducerea contabilitatii de gestiune.

H.G. 841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice;

OMFP 2634/2015 privind documentele financiar  contabile.

OG 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale – actualizata.

Ordonanta 2/2/2008 pentru modificarea si completarea OG 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale.

Ordonanta nr.21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte , precum si desfasurarea activitatii de impresriat  artistic,cu modificarile ulterioare.

OUG 48/ 2016 privind modificarea si completarea unor acte normative in domeniul culturii.

Legea  258/2015 pentru modificarea si completarea OG. Nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile adminstratiei publice si institutiilor publice.

OG.Nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile adminstratiei publice si institutiilor publice.

 

02.02.2018

Pentru vizualizare document „Strategie anuală de achiziţii publice”, 

click aici >>>    strategie-anuala-achizitii-publice-tnob-2018

 

17.01.2018

ANUNŢ

Şef Serviciu Contabilitate , gradul II

privind concursul pentru ocuparea unui post vacant de conducere, Sef  Serviciu Contabilitate, grad  II, din cadrul Teatrului Naţional de Operă şi Balet  “Oleg Danovski ”

Teatrul  Naţional de Operă şi Balet  “Oleg Danovski ” organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de conducere, Şef  Serviciu Contabilitate, grad II, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare si art .14, alin. (2) din Ordonanta de Guvern nr.90/2017.

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

            01 februarie 2018  (ora 12:00) – termenul limită de depunere a dosarelor;

 • Etapa I(eliminatorie) – selecţia dosarelor, data 02.02.2018 , ora 12:00 ;
 • Etapa aII-a

Proba scrisa , considerată prima probă:

data, 09 februarie 2018 , începând cu ora 11.00;

Interviul, considerat a doua probă:

data, 12 februarie 2018 , începând cu ora 11.00;

Înscrieri şi alte relaţii:

Înscrierile se fac la adresa:Str. Mircea cel Batran , Nr.97 , Constanţa, la Serviciul Resurse  Umane Salarizare ,  persoană de contact  Luminiţa Giurgea, telefon: 0241 480309 .
Dosarele se pot depune pana  la data de  01.02.2018 , ora 12:00.

Condiţiile generale necesare ocupării unui post vacant de natură contractuală:

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele cerinţe:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

 • Are experienta profesionala in domeniul de referinta (economic) de minimum 10 ani ;
 • Are experienta de conducere , in institutii bugetare , asemanatoare postului pentru care se organizeaza concurs , de minimum 5 ani
 • Detine certicat de atestare in domeniul Sistemului European de Conturi (S.E.C.)
 • Are cunostinte de operare pe calculator , in special in ceea ce priveste aplicatiile dedicate pentru contabilitatea institutiilor publice ;

Documente necesare pentru înscriere:

a)cererea de înscriere la concurs adresată conducerii instituţiei;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

d)carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

g)curriculum vitae.

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Bibliografie:

Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul nr. 1139/2015 privind modificarea şi completarea ordinului ministrului finanţelor 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;

Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr.32/1976 pentru aprobarea regulamentului operaţiunilor de casă;

Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005;

Ordinul nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 909/1997 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor;

Legea nr. 227/2015- privind Codul fiscal, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul ministrului finanţelor publice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unor instituţii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea OUG 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata.

Ordinul 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de functionare a sistemului national de raportare – Forexbug.

OMFP 3471/2008 privind aprobarea H.G. privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Legea Bugetului de Stat pe anul 2018 nr. 2/2018;

Legea 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile ulterioare.

Hotararea 264/2003 (R1)  privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli , criteriilor, procedurilor si limitelor  pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice , cu modificarile ulterioare.

OUG 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, cu modificarile ulterioare.

   H.G. nr. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor publice pe perioada delegării      şi detaşarii în alta localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului.

OMFP 1386/2003 pentru aprobarea precizarilor privind unele masuri la organizarea si conducerea contabilitatii de gestiune.

H.G. 841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice;

OMFP 2634/2015 privind documentele financiar  contabile.

OG 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale – actualizata.

Ordonanta 2/2/2008 pentru modificarea si completarea OG 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale.

Ordonanta nr.21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte , precum si desfasurarea activitatii de impresriat  artistic,cu modificarile ulterioare.

OUG 48/ 2016 privind modificarea si completarea unor acte normative in domeniul culturii.

Hotararea 846/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind tiparirea, inregistrarea, vizarea, evidenta si gestionarea abonamentelor si biletelor de intrare la spectacole

Legea  258/2015 pentru modificarea si completarea OG. Nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile adminstratiei publice si institutiilor publice.

OG. Nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile adminstratiei publice si institutiilor publice.

Legea 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si  intre acestia si autoritati contracte.

 

12.10.2017

Pentru vizualizare document „Strategie anualǎ de achiziţii publice” click aici

29.09.2017

Pentru vizualizare stat salarii valabil din 30 septembrie 2017 click aici

03.07.2017

ANUNŢ Concurs solist instrumentist (vioarǎ), gradul IA

Privind concursul pentru ocuparea unui post vacant de execuţie de solist instrumentist (vioarǎ), gradul IA, în cadrul Sectiei Orchestra  a Teatrului Național de Opera si Balet  “Oleg Danovski ”

Teatrului Național de Opera si Balet  “Oleg Danovski ”organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuţie de solist instrumentist  gradul IA, în cadrul Sectiei Orchestra , în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17.07.2017 (ora 15:00) – termenul limită de depunere a dosarelor;
 • Etapa I(eliminatorie) – selecţia dosarelor, data 20.07.2017, ora 12:00 ;
 • Etapa aII-a

Proba practică, considerată prima probă:

data, 25.07.2017, începând cu ora 10.00;

Interviul, considerat a doua probă:

data 26.07.2017 , începând cu ora 10.00;

*Având în vedere specificul instituţiei, a probelor de concurs (probe practice) prestaţia candidaţilor poate fi înregistrată.

Înscrieri şi alte relaţii:

Înscrierile se fac la adresa:Str. Mircea cel Batran , Nr.97 ,Contanta , la Serviciul Resurse  Umane Salarizare ,  persoană de contact  Luminita Giurgea , telefon: 0241 480309 .
Dosarele se pot depune pana  la data de 17.07.2017 , ora 15:00.

 

Condiţiile generale necesare ocupării unui post vacant de natură contractuală:

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplinește următoarele cerințe:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

 • Studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, specializarea vioara;
 • Vechime în muncă de peste 5 ani în specialitatea studiilor absolvite;
 • Experienţă profesională de minimum 3 ani în instituţii de spectacole cu specific opera/simfonic ;

Documente necesare pentru înscriere:

a)cererea de înscriere la concurs adresată conducerii instituţiei;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

d)carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

g)curriculum vitae.

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Bibliografie:

– W.A.Mozart  – Concertul nr.5  pentru vioarǎ in  La major ( partea I  sau partea a II-a  si a III-a )

– Concert romantic ,la alegere,  din  ; P. I. Ceaikovski, J. Brahms,  J. Sibelius ( partea I  sau partea a II-a  si a III-a )

– W.A.Mozart  – Nunta lui  Figaro
– G.Verdi  – Trubadurul
– G.Puccini – Madama Butterfly  

Calendarul de desfăşurare a concursului:

 • depunerea dosarelor:               03. 07.2017–17.07.2017

Etapa I, eliminatorie, selecţia dosarelor:   20.07.2017, ora 12:00

 • afişarea rezultatelor etapei I:     20.07.2017
 • contestaţiile etapei I, se pot depune în data de   20.07.2017 până la ora 16:00
 • soluționarea contestațiilor și afişarea rezultatelor etapei I:         21.07.2017

Etapa a II-a – Prima probă – proba practică:  25.07.2017, începere la ora 10:00

 • afişarea rezultatelor probelor practice:   25.07.2017
 • contestaţiile probei practice, se pot depune în data de 25.07.2017 până la ora 16:00
 • soluționarea contestațiilor și afişarea rezultatelor primei probe:      25.07.2017
 • A doua probă – Interviul  : 26.07.2017,  începere la ora 10:00
 • afişarea rezultatelor interviului:     26.07.2017
 • contestaţiile probei se pot depune în data de   26.07.2017 până la ora 16:00
 • soluționarea contestațiilor și afişarea rezultatelor probei:                 27.07.2017
 • afișarea rezultatelor finale:                        28.07.2017

 

ANUNŢ Concurs referent, treapta prof. IA

Privind concursul pentru ocuparea unui post vacant de execuţie de referent ,treapta profesionala  IA, în cadrul Serviciului Resurse Umane Salarizare  din  Teatrul Național de Opera si Balet  “Oleg Danovski ”

Teatrului Național de Opera si Balet  “Oleg Danovski ”organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuţie de referent ,treapta  IA, în cadrul Serviciului Resurse Umane Salarizare,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17.07.2017(ora 15:00) – termenul limită de depunere a dosarelor;
 • Etapa I(eliminatorie) – selecţia dosarelor, data 20.07.2017, ora 12:00 ;
 • Etapa a II-a

Proba practică, considerată prima probă:

data, 25.07.2017, începând cu ora 10.00;

Interviul, considerat a doua probă:

data 26.07.2017 , începând cu ora 10.00;

Înscrieri şi alte relaţii:

Înscrierile se fac la adresa: Str. Mircea cel Batran , Nr.97 ,Contanta , la Serviciul Resurse  Umane Salarizare ,  persoană de contact  Luminita Giurgea , telefon: 0241 480309 .
Dosarele se pot depune pana  la data de 17.07.2017 , ora 15:00.

Condiţiile generale necesare ocupării unui post vacant de natură contractuală:

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplinește următoarele cerințe:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

 • Studii medii , absolvite cu diplomă de bacalaureat ;
 • Vechime si experienta in domeniul activitatilor desfasurate in cadrul resuselor umane si salarizarii de minim  15 ani ;

 

Documente necesare pentru înscriere:

a)cererea de înscriere la concurs adresată conducerii instituţiei;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

d)carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

g)curriculum vitae.

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Bibliografie:

 • G. 500/2011 actualizata – Registrul General de Evidenta a Salariatilor 
 • Legea nr.53/2003 actualizata –Codul Muncii
 • Legea nr. 227/2015 actualizata –Codul Fiscal (Titlul IV – Impozit pe venit, Titlul V – Contributii sociale obligatorii,   Titlul VI –Impozit pe veniturile  obtinute din Romania de nerezidenti)

–     Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

 • Ordonanta nr.21 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte
 • Legea nr.500/2002 , actualizata , privind finantele publice
 • Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor ,constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarilor bunurilor.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

 • depunerea dosarelor:               04. 07.2017–17.07.2017

Etapa I, eliminatorie, selecţia dosarelor:   20.07.2017, ora 12:00

 • afişarea rezultatelor etapei I:    20.07.2017
 • contestaţiile etapei I, se pot depune în data de   20.07.2017 până la ora 16:00
 • soluționarea contestațiilor și afişarea rezultatelor etapei I,         – 21.07.2017

Etapa a II-a – Prima probă – proba practică- 25.07.2017, începere la ora 10:00

 • afişarea rezultatelor probelor practice:   25.07.2017
 • contestaţiile probei practice, se pot depune în data de 25.07.2017 până la ora 16:00
 • soluționarea contestațiilor și afişarea rezultatelor primei probe      – 25.07.2017
 • A doua probă – Interviul  : 26.07.2017,  începere la ora 10:00
 • afişarea rezultatelor interviului: 26. 07.2017
 • contestaţiile probei se pot depune în data de   26.07.2017 până la ora 16:00
 • soluționarea contestațiilor și afişarea rezultatelor probei                – 27.07.2017
 • afișarea rezultatelor finale                                                               – 28.07.2017

 

 

29.05.2017

Organizarea și desfășurarea analizei noului proiect de management al  doamnei Daniela VLĂDESCU, manager al Teatrului Național de Operă și Balet  „Oleg Danovski” din Constanța, care a obținut în urma evaluării finale nota 9,13

În baza prevederilor articolului 8, litera m) din O.M.C.I.N. nr. 2240/2017 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea analizei noului proiect de management al doamnei Daniela VLĂDESCU, manager al Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” din Constanța, secretariatul comisiei constituite în vederea analizei noului proiect de management al doamnei Daniela VLĂDESCU, desemnat prin O.M.C.I.N. nr. 2296/2017, comunică rezultatul obținut în prima etapă – analiza noului proiect de management: 9,00.

Etapa a doua – susţinerea noului proiect de management în cadrul unui interviu, va avea loc marți,        30.05.2017, la sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, etaj 3, camera 328, începând cu ora 12:00.

Conform prevederilor art. 9, alin. (9) din Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea analizei noului proiect de management al doamnei Daniela VLĂDESCU, manager al Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” din Constanța, persoanele care doresc să asiste la etapa interviului vor depune o solicitare în acest sens la secretariatul comisiei de concurs, în care vor preciza datele personale de identificare, cu cel puţin 3 ore înainte de desfăşurarea acestuia. Persoanele care asistă în acest mod la etapa interviului nu au dreptul să intervină în cadrul discuţiilor şi/sau să înregistreze pe orice suport fizic modul de derulare a interviului’’.

Solicitările menționate vor fi transmise prin email, la adresa  managementcultural.mc@gmail.com.

Secretariatul comisiei

 

 

ANUNŢ  02.05.2017

ORDIN, privind aprobarea regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea analizei noului proiect de management al doamnei Daniela Vlădescu , manager al Teatrului naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski” din Constanţa.

Pentru mai multe detalii, accesaţi   O.M.C.I.N. nr. 2240 din 25.04.2017-aprobare regulament

 

 


 

 

 

 

    

 

Articole recente