Teatrul Naţional de Operă şi Balet Oleg Danovski Constanţa

Ministerul Culturii și Identității Naționale

Contact

Adresă:Str. Mircea cel Bătrân, nr. 97, Constanța, România

+

Lacul lebedelor (Piotr Ilici Ceaikovski)

Coregrafia                            MIHAI BABUŞKA  dupa L. IVANOV – M. PETIPA

Scenografia                         ADRIANA URMUZESCU

Asistent coregrafie       MONICA CHERECHEŞ 


Lacul lebedelor (rus. Lebedinoie ozero) este un balet de Piotr Ilici Ceaikovski (opus 20).
Libretul baletului (în 4 acte) este unul dintre cele mai cunoscute și a fost pus în scenă pentru prima dată în 1877 în Moscova la renumitul Teatru Bolșoi, coregraf fiind Julius Reisinger, având ca sursă de inspirație o veche legendă rusă (după alții, o legendă germană, dacă judecăm după numele personajelor principale: Siegfried, Odette – Odillia, Rotbart ș.a.) și a corespuns pretențiiilor compozitorului rus. Paradoxal nu a fost primit foarte bine pe moment. Totuși, în 15 ianuarie 1895, cu o nouă coregrafie realizată de Marius Petipa și Lev Ivanov a avut un succes enorm la Teatrul Mariinsky din Sankt Petersburg. Marius Petipa s-a ocupat de primul și al treilea act (de la castel), iar Lev Ivanov de al doilea și ultimul act (actele de la lac). Între timp, textul a fost de mai multe ori transcris și modificat, astfel că unele versiuni au un final diferit față de cel original.
Legenda despre prințese transformate în lebede de un vrăjitor rău, în care vraja lui poate fi spulberată numai prin iubirea unui prinț, se poate întâlni în basmele mai multor popoare.
Premiera a avut loc la Balșoi Teatr (Teatrul Mare) din Moscova pe 4 martie (20 februarie stil vechi) 1877, avândul ca dirijor pe Semen Riabov și în coregrafia lui Julius Reisinger. Din păcate, publicul epocii nu era obișnuit cu stilul „simfonic” al unei muzici pentru balet, așa că nu a înțeles bogăția partiturii. La aceasta s-a adăugat și coregrafia mediocră a lui Julius Reisigner, ceea ce a făcut ca primele reprezentații să fie un real eșec.
După moartea compozitorului, la cererea conducerii teatrului Mariinsky din Sankt Petersburg, Marius Petipa și Lev Ivanov au modificat coregrafia baletului, iar dirijorul teatrului Mariinsky, Riccardo Drigo, a adus mai multe modificări partiturii. În noua formă, baletul a avut premiera pe 15 ianuarie 1895. A fost un succes bine meritat. Deși au mai existat și alte versiuni, aceasta este reprezentată în mod curent.

Subiectul

Prolog

Undeva, într-o lume fără nume, Regina-Mamă împreună cu prinţul Siegfried urmăresc la teatru Moartea lebedei. După plecarea lor apare Rothbart, un personaj straniu şi malefic care o transformă pe balerină în pasăre, ca pe multe altele înaintea ei…

Actul I

Tabloul I

În curtea palatului de pe malul lacului are loc o petrecere, în ajunul majoratului prinţului Siegfried. Oaspeţii aduc cadouri, apoi dansează un vals. Intră Regina-Mamă, salutată de toţi participanţii. Îl declară pe tânărul Siegfried prinţ moştenitor şi îi spune că a sosit momentul să se gândească la însurătoare din raţiuni de stat, dar acesta este hotărât să se căsătorească numai din dragoste. Printre însemnele puterii pe care i le oferă se numără o arbaletă. Apoi Regina se retrage, în timp ce invitaţii continuă petrecerea (pas-de-trois, poloneza). Rămas singur după plecarea tuturor, Siegfried meditează la cele spuse de mama sa, în timp ce pe mal apare un stol de lebede. Fascinat, îşi ia arbaleta şi fuge în urmărirea lor.

Tabloul II

În miez de noapte, lebedele îşi recapătă înfăţişarea umană şi dansează. Fermecat de frumuseţea Odettei, care se află printre ele, Siegfried se îndrăgosteşte imediat şi, promiţându-i credinţă, o invită a doua zi la castel pentru a o prezenta drept logodnică. Jurământul lui curat le-ar putea salva pe toate celelalte. În urma sa, Rothbart rânjeşte sfidător…

Actul II

Tabloul III

În sala de ceremonii a palatului se serbează cei 21 de ani ai prinţului Siegfried – este şi ziua când acesta îşi va alege viitoarea consoartă! Intră invitaţii, aducând omagii Reginei-Mame şi Prinţului; are loc parada posibilelor logodnice (dansul Mireselor). Petrecerea e întreruptă de intrarea lui Rothbart şi a însoţitorilor săi. Acesta o prezintă întregii Curţi pe Odile – în fapt sora sa -, care îl vrăjeşte pe Siegfried printr-un dans ademenitor. În timp ce evoluează personajele din suita lui Rothbart (dans spaniol, mazurca), proaspătul cuplu se retrage, iar Rothbart se aşează lângă Regina-Mamă. Revenind, Siegfried dansează cu Odile un pas de deux înflăcărat, înşelat de asemănarea acesteia cu Odette. Rothbart intervine, cerându-i să jure dragoste veşnică Odilei, iar acesta se supune, dar îşi dă seama îndată că a fost păcălit. Disperat, Siegfried fuge către malul apei ca s-o întâlnească pe Odette, în timp ce, în urma lui, palatul se cutremură şi se prăbuşeşte, transformându-se în ruine, sub lumina Lunii.

Tabloul IV

Rămas pe tron, Rothbart este înconjurat de stolul de balerine-lebede. Odette, cu inima rănită, dansează plângându-şi soarta. Intră Siegfried, care îşi cere iertare spunând că a fost înşelat şi-şi declară din nou iubirea nesfârşită. Rothbart încearcă să-l alunge, iar între ce doi are loc o luptă, în vâltoarea căreia apele lacului se revarsă asupra întregului palat. Din undele învolburate iese Siegfried trăgând-o după el pe Odette, care şi-a recăpătat înfăţişarea umană datorită dragostei adevărate ce-i uneşte pe cei doi.

Prologue

Somewhere, in an unnamed world, Queen-Mother and Prince Siegfried are watching in the theatre Swan death. After their leaving, Rothbart appears, a strange and evil character which transforms the ballerina into a swan, like many others before her…

Act I

Picture I

In the courtyard of the palace on the lake there is a party, on the eve of Prince Siegfried majority. All the guests are bringing gifts and then they are dancing a waltz. Enter Queen-Mother welcomed by all the participants. She declare the young Crown Prince Siegfried and says that it is time for him to think about marry for state reasons, but he is determined to marry only for love. The Queen gives him a crossbow as a gift, sign of power. Then she leaves, while all the guest continues to party (pas-de-trois, polish dance). Left alone after the departure of all, Siefried is meditating of the words of his mother, while on the bank appears a flock of swans. Fascinated, he takes his crossbow and runs in their pursuit.

Picture II

   In the midnight, the swans are recovering human appearance and begin to dance. Charmed by the beauty of Odette, Siegfried falls in love and, promising faith, is inviting her at the castle the next day to present her as a fiancee. His pure oath could save all the other girls. Behind him, Rothbart defiantly grins…

 

Act II

Picture III

In the ceremony hall of the palace is celebrating the 21 years of Prince Siegfried – it is also the day when he will choose the future bride. The guests are entering with tributes for the Queen and the Prince; the future potential brides are dancing. The party is interrupted by the entrance of Rothbart and his companions. He is presenting all court to Odile – in fact his sister – who entrances on him by an seductive dance. While all the suite of Rothbart is dancing (spanish dance, mazurka), the young couple retires and Rothbart is siting next to Queen. Siegfied is coming back and he is dancing with Odile a passionate pas-de-deux, deceived by her resemblance with Odette. Rothbart interferes, asking him to swear eternal love to Odile, the prince is subject but he soon realizes he was tricked. Desperate, he runs on the riverbank to find Odette, whilw behind him, the palace is shaking and crumbling, turning into ruins, under the moonlight.

Picture IV

Remained on the trone, Rothbart is surrounded by ballerina-swan flock. Odette, with her broken heart, is dancing, complaining her fate. Siegfried appears, and he asks for forgiveness, declaring again his endless love. Rotbart tries to chase him away, they are fighting, lakewather flows over the entire palace. From the swirling waves, Siegfried leaves pulling after him Odette, who has regained her human appearance because of the love that united them.

Articole recente